Anasayfa / Dağarcık / Bilgi Demeti / Kızılay (Hilal-i Ahmer) Kurucuları

Kızılay (Hilal-i Ahmer) Kurucuları

Kırımlı Öğretmen Aziz Bey (1840-1878)

Kırımlı Aziz İdris Bey 1840’da İstanbul’da doğdu. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den 1865 tarihinde Kolağası rütbesi ile mezun olup aynı okulda Emraz-ı Dahiliye (İç Hastalıkları) Muavini olarak çalışmaya başlamıştır. Bir süre sonra da, yeni açılan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye müdürlüğüne atandı.

Osmanlı’da modern Tıp Fakültelerinin 1827’de açılmasına rağmen doktor sayısı ülke ihtiyaçlarını karşılamıyordu, bunun nedeni Türk gençlerinin tıp eğitimine ilgi duymamasıydı. Aziz Bey’e göre Türk çocuklarının Tıbbiye ’ye ilgi duymamasının sebebi fakültedeki öğretim dilinin Fransızca olmasıydı. Tıp eğitim dilinin Fransızca olması tıbbın azınlıkların yönelik bir hak olmasına yol açmıştı.  Kırımlı Aziz Bey Tıp Fakültesinde ki öğretim dilinin Türkçeleştirilmesi için büyük çaba sarf etti. Bu amaçla Fransızca ders kitaplarının Türkçe tercümelerini yaptı, çevirdiği eserler arasında Lügat-ı Tıbbiye adlı Tıp Sözlüğü de bulunmaktadır. Kimya-yı Tıbbi adlı kitabında kimya sembollerini Latince yerine Osmanlı harfleriyle göstermişti. 1866 yılında Tıp Fakültelerinde öğretim dili Türkçe oldu fakat Fransızcanın hakimiyeti daha uzun süre devam etmiştir.

Aziz Bey’in en büyük hizmeti Kızılay’ın kuruluşunda olmuştur. Arkadaşları ile birlikte Hilal-i Ahmer’in tesisi sırasında Dr. Abdullah Bey’in yanında yer almış zorlukları aşmasında yardımcı olmuştur. Kırımlı Aziz Bey’in girişimleri neticesinde 12 Ağustos 1876 İstanbul toplantısında Türklerin kızıl haç karşılığı olarak beyaz üzerine kırmızı Hilal’i sembol olarak kullanmaları ilke olarak benimsendi. Kırımlı Aziz Bey 1878 yılında henüz 38 yaşında iken vefat etmiştir.

Hakkında Sadri Haşimoğlu

Buna da bakabilirsiniz

Sivrisineğin Dişi Var Mıdır ?

Bizleri ısırdığını söylemekle beraber, sivrisineklerin dişi olmadığını biliriz. Buna karşılık,diş yerine geçen keskin bir uzuvları …