Anasayfa / Dağarcık / Bilgi Demeti / Esrarengiz Labirent

Esrarengiz Labirent

Bu sembol gerçekten bir muamma. Karşımıza dünyanın değişik yerlerinde ve zamanlarında çıkıyor. Anlamı bir sır. Bazı kaynaklara göre dinsel amaçlı bir simge olabilir. Bazılarına göre ise insan beynini temsil ediyor olabilir.. Fakat kimse bu gizemli şekil hakkında kesin bir şey söyleyemiyor. İsterseniz gelin bir bakalım, bu şekil nerelerde ve ne zamana ait bir şekilde karşımıza çıkıyor:

Eski devirlerde taşlarla oluşturulmuş (İsveç)

Tragliatella kentinde Etrüks uygarlığından kalma bir vazonun üzerinde rastlıyoruz. (İtalya)

Cornwall yakınlarında kayaların üzerinde çıkıyor karşımıza (İngiltere)

Girit adasında, kazılarda ortaya çıkarılmış madeni paralar.

Kom Ombo tapınağında karşımıza çıkan bir sembol (Mısır)

Sardunya’da bulunmuştur. (İtalya); Yaklaşık 6000 yıl öncesine tarihlenmektedir.

Suriye’de bulunan antik bir vazo parçasının üzerine işlenmiş bu sembol.

9

St. Agnes – Scilly adaları, İngiltere

 

Hollywood taşı adıyla da bilinen bu granit parçası İngiltere’de bulunmuştur.

11

Bir kaya üzerinde bulunmuştur (Marin, Pontevedra) – İspanya

Machu Picchu Antik Kentinde bulunmaktadır (Peru)

labmachu

Girit adasında yaşamış topluluğa ait paralar (Milattan Önce 300-100 yılları)

Görünüşe göre bu gizemli labirent eskiden herkes tarafından biliniyordu. Aşağıdaki resimdeki labirent çizim Mısır’dadır.

BİR AÇIKLAMA GETİREBİLİR MİYİZ ?

Gizemli labirentin bir şeye benzediği dikkati çekiyor:
Binlerce yıl önce varolduğu düşünülen ve bir sebepten dolayı yok olan “Atlantis Uygarlığı” betimlemelerinde öne çıkan bir harita. Daha doğrusu Atlantis şehrinin plan çizimi. Sözü geçen labirent Atlantis  şehrinin planına benziyor.

Şu ana kadar bulunan en eski labirent çizimi 10.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Belki daha eski tarihe uzanan çizimler vardır belkide,ancak henüz keşfedilmedi. Dikkati çeken nokta ise Atlantis uygarlığının da En azından 10.000 yıl önce var olduğudur. Şu hipotezi öne sürebilir miyiz acaba ?

Atlantis yok olmadan önce bu uygarlıktan kurtulan kişiler dünyanın çeşitli bölgelerine göç etmişlerdi. Hafızalarındaki Atlantis uygarlığını canlı tutmak için artık bir sembol haline gelmiş şehir planını gelecek kuşaklarına anlatmak istemiş olabilirler. Tabii ki Atlantis uygarlığına işaret eden başka birçok tasvirler ve bilgiler gelecek kuşaklara iletilmek üzere korunmaya çalışılmıştır. Bunlara yine dünyanın birçok yerindeki antik yerleşimlerde rastlıyoruz. Labirent bunlardan sadece birisidir. Daha çok parçalar bulundukça bilmecenin de çözülme olasılığı artacak.

Şimdi gelin biraz inceleyelim. . Labirentin renklerini mavi (su) ve kahverengi (Toprak) olarak değiştirelim

labirent-4

Kahverengini daha da genişletelim ve Platon’un Atlantis betimlemelerinde olduğu gibi su kısmından denize bir kanal çekelim.

labirent-5

Platon’un Atlantis anlatımından yola çıkarak yerleşim alanlarını yeniden renklendirelim.

labirent-6

Eğer bu labirent Atlantis şehrinin haritasını sembolize ediyorsa burada 2 ihtimal ortaya çıkıyor:

1- Atlantis halkıyla diğer dünya halklarının arasında bir bağlantı vardı.
2- İlk varsayım doğru değilse, o zaman bu çizimler faciadan kurtulan Atlantisliler tarafından yapılmışlardır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunmuş ve çeşitli devirlere ait bu gizemli labirent çizimleri hemen hemen aynıdır. Aşağıda İskoçya Kirkcudbright’daki antik bir mezarlıkta, bir bazalt kaya üzerinde bulunan labirent çizimini görüyorsunuz.

j

Tarih öncesi bir mezarda ortaya çıkarılan bu parça üzerinde de bizim labirente benzeyen bir şekil yer almaktadır. ( Knowth, İrlanda )

Diğer benzer labirentler aşağıda;

Soldan sağa doğru

1- Finlandiya kıyılarında bir kaya üzerinde
2- Çanakkale Truva şehrinin duvarlarında (Artık gözle pek görülemeyecek kadar aşınmıştır)
3- Nazca düzlüklerindeki bir çizim (Peru)

Altta soldan sağa doğru;

1- Truva antik kentindeki bir çiftliğe ait çimenlik alan
2- Halebit tapınağında bulunmuştur. (Mysore , Hindistan)
3- Nehrin içindeki çitlerden oluşan bir adacık (Su bendi) (Finlandiya)

Truva’daki çimenli alan

i

Bu yapıda İngiltere’den

kkk

Başlangıçta da belirtiğimiz gibi bu muamma hakkında herkesin hemfikir olduğu bir teori henüz yok. Ancak kesin olan bir şey var ki, o da çok eski çağlardan beri değişik uygarlıklar tarafından biliniyordu. Peki, ama neyi temsil ediyordu. Önemli bir şey olsa gerek.

Kaynak: http://www.ufonet.be

 

Hakkında Sadri Haşimoğlu

Buna da bakabilirsiniz

En hızlı yüzen balık hangisidir?

Denizlerin en hızlı yüzen balığı Atlantik ve Pasifik Okyanuslarında yaşayan Istiophorus sp. türü yelken balığıdır …