Anasayfa / Dağarcık / Bilgi Demeti / Virüsler Canlı mıdır ?

Virüsler Canlı mıdır ?

Virüsler genetik materyal taşımaları ve enerjiye ihtiyaç duymaları bakımından canlılık özellikleri gösterirler. Ancak protein sentezi için gerekli organeller olan ribozomlardan yoksun oldukları için tek başlarına canlılık özelliği göstermedikleri kabul edilir. Bu nedenle, konakçı bir hücrenin içinde bulunmadıkları sürece üreyemeyen zorunlu parazitlerdir. Konakçı hücre bir hayvan, bitki ya da bakteri hücresi olabilir. Bir virüs konakçı bir hücreye yerleştiği zaman, bu hücrenin tüm sentezleme mekanizmalarını kendi genetik materyalini sentezleyip çoğaltmak için kullanır. Yaşayan bir hücrenin dışındayken virüsler ,virion, adı verilen ve makromoleküler bir pakete benzetebileceğimiz taneler halinde bulunurlar. Virion, virüsün tipine göre ya DNA ya da RNA olan bir miktar genetik materyal bulundurur. Genetik materyal proteinden oluşan ve kapsid adı verilen bir kapsülle çevrelenmiştir.

Hakkında Admin

Buna da bakabilirsiniz

Ağlayan Çocuk Tablosu Lanetli mi?

“Ağlayan Çocuk” Tablosu Lanetli mi? Dünyanın en ünlü tablolarından biri olan “Ağlayan Çocuk” hakkında garip …