Anasayfa / Dağarcık / Bilgi Demeti / Türkiye’nin Mardin’i

Türkiye’nin Mardin’i

 • Bir meyve bahçesinin satışına ilişkin dünyanın en eski tapu senedinin Mardin Müzesi’nde sergilendiğini,

(Açıklama: (M.Ö. 8.-7. Yüzyılda Yeni Asur dönemine ait olduğu belirlenen ve dünyanın en eski satış tapu senedi olarak da kabul edilen bir tablet, Mardin Müzesi’nde sergilenmektedir. Söz konusu bu tablette; “Sarri’ ismindeki babanın 3 oğluna ait olan ve Nabulu ismindeki şehrin kuzeyindeki nehrin hemen kenarında yer alan bir meyve bahçesinin İstarnadin adlı bir adama satıldığına dair sözleşme” yer alıyor. Bu sözleşmede ayrıca şahit oldukları tahmin edilen dört şahsın mühürleri de yer almaktadır. Tarihçilerin belirttiğine göre Nabulu, Mardin’in ilçelerinden Nusaybin’in Yeni Asur dönemindeki adıdır.)

 • Dünyada ilk Altın madeninin Mardin’de bulunduğunu (Kefertuta’da)
 • Dünyada altın ve gümüşün M.Ö.4500-3500 yılları arasında Sityaniler döneminde ilk defa Mardin’de işlendiğini,
 • Dünyada ilk Kanalizasyon şebekesinin Mardin’de yapıldığını (M.Ö.3000’de Dara’da)
 • Büyük İskender, Pers kralı Dara’yı (Dareios) yendikten sonra, O dönemlerde Perslerin büyük kentlerinden sayılan ancak bugün Mardin’e bağlı tarihi bir köy olan Dara’da düzenlenen bir törenle ünlü Dara Takı altından geçtiğini, (M.Ö. 334)
 • Dünyada diş tedavisinin ilk kez Mardin’de yapıldığını,
 • Dünyada ilk kumaş dokumacılığı, iplik boyama ve keçeciliğin Mardin’de başladığını,
 • Dünyada taş İşleme Sanatının ilk defa Mardin’de yapıldığını,
 • Dünyada ilk dericilik sanatının debbeğlik adıyla Mardin’de icra edildiğini,
 • İlk İncil’in Mardin’de Deyrulzaferan Manastırında korunduğunu,
 • Ömer’in (ra.) Süryanilere zarar verilmemesi yönündeki emirlerini içeren Ahidnâme’nin Mardin’de Deyrulzaferan Manastırında bulunduğunu (640) ve buna karşılık olarak Mardin Süryanilerinin de Hz. Ömer’e “Faruk” lakabını verdiklerini,
 • Mardin’de Müslüman ve Hıristiyan annelerin birbirlerinin bebeklerini emzirdiklerini,
 • Artuklu Beyliği’nin kurucusu Necmeddin İlgazi tarafından yaptırılan Mardin’deki Maristan Hamamı’nın, Anadolu’da Türkler tarafından yaptırılan ilk hamam olduğunu, (1093)
 • Anadolu’da ilk rasathanenin (gözlemevinin) Mardin’de kurulduğunu, (1204-1240 Dunaysır’da)
 • Artuklu Hükümdarlarından Melik Salih’in (1312- 1367) 60’ı kız, 40’ı erkek 100 çocuğu olduğunu, nereye giderse 40 oğlunu beraberinde gezdirdiğini, gecenin 1/3’ünü kadınlarıyla, 1/3’ünü uykuyla, 1/3’ünü de ibadetle ve gündüzlerini de devlet işleriyle geçirdiğini,
 • 10 YY.dan 13.YY.a kadar Mardin’in Artuklu Beyliğine başkentlik ettiğini ve 18 hükümdar gördüğünü,
 • Mardin’de buzdolabının olmadığı yıllarda bozulmasın diye yiyeceklerin kuyuya sarkıtıldığını,
 • Karakoyunlu Türkmenlerin lideri, Cihanşah’ın 1405’te Mardin’de doğduğunu ve 1467 68 de Diyarbakır’a vali olarak atadığı Akkoyunlu Uzun Hasan tarafından büyük bir olasılıkla Dunaysır’da (Kızıltepe) idam edildiğini.
 • İslâm dininin büyük ermişlerinden Şeyh Abdulkadir Geylan’nin torununa ait mezarın Mardin’de bulunduğunu,
 • Dünyada ilk Helva imalatının Mardin’de yapıldığını,
 • Tarihte en fazla kavim ve medeniyete ev sahipliği yapan ilin Mardin olduğunu,
 • İlk mecliste Mardin’i milletvekili olarak ilk temsil eden kişinin ünlü edebiyatçılarımızdan Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU olduğunu,
 • 1932 yılına kadar yeryüzündeki bütün Süryaniliğin dini merkezinin Mardin olduğunu,
 • Dünyada batıl inançların en fazla yaşandığı yerin Mardin olduğunu,
 • Dünyanın en güçlü Hamalların, Mardin Hamalları olduğunu,
 • Mardin Deyrulzaferan Manastırı’nın özeliklerinden birisi de gelmiş geçmiş bütün Süryani patriklerine ait mezarların burada toplu olarak bulunduğunu; Yahudilik dinine girmemiş tek Hıristiyanlık mezhebinin Mardin’deki Süryani Kadimler olduğunu,
 • Çok yükseklerde bulunduğu için Mardin’in güney yönünden yani Suriye’den 100 km. öteden görülebildiğini,
 • Eve yakın yaşama eğilimiyle bilinen, çok zehirli ve ölümcül Sarı akrep ve Kara akrep türlerinin “Mardin Akrebi” adıyla dünya bilim literatürüne geçtiğini,
 • Tek bir ana caddeye sahip olan Mardin il merkezinde; tamamı tarihi olarak 17 camii, 20 Mescit, 19 Medrese 2 Tekke, 7 hamam, 81 pınar 11 kilise, 5 Manastır, 1 tapınak, 1 sevmaa (rahiplerin barınma yeri) bulunduğunu ve Mardin’in “Medreseler Diyarı” olarak bilindiğini,

Biliyor muydunuz?..

 

Hakkında Sadri Haşimoğlu

Buna da bakabilirsiniz

En hızlı yüzen balık hangisidir?

Denizlerin en hızlı yüzen balığı Atlantik ve Pasifik Okyanuslarında yaşayan Istiophorus sp. türü yelken balığıdır …

Bir yanıt yazın