Anasayfa / Dağarcık / Bilgi Demeti / Atabek Kıpçak Türk Devleti

Atabek Kıpçak Türk Devleti

Kıpçak Türkleri Köken olarak Ahıska Türkleriyle Aynı Köktendir,Kıpçak Türkü’dür ve Ana yurdu Ahıska’dır. Gürcü Kralı II Davit Selçuklular ve İranlılara karşı savaşacak ordusu olmadığından Kıpçak Türklerini Ülkesine davet etmiştir(1118-1120)

Azak Denizi doğusu ve kafkasların kuzeyinden gelen 45.000 Kıpçak Türk’ünü Ahıska,Artvin(merkez,yusufeli,ardanuç,şavşat),Ardahan,Tortum,Oltu,Narman civarına yerleştirilmiştir ve Güçlü bir ordu kurmuşlardır. Gürcistan bu ordu sayesinde güçlendi,1267 tarihinde kıpçak Türkleri gürcü devletine bağlı Özerk bir kıpçak Türk Devleti kurdu daha sonra artık gürcülerle beraber yaşayamayacaklarını anlayıp Bağımsızlıklarını ilan ettiler 1578 yılında Atabek devletinin son başkanı Atabekli Mustafa Hrıstiyanlığı Terk edip İslam’ı kabul etmiş ve Atabek Devletinin Osmanlıya katılmasını kabul etmiştir Atabek Devleti böylece 1578 yılında osmanlı devletine katıldı ve diğer Bölgedeki Kıpçak Türkleri Hrıstiyanlığı Terk edip İslam’ı kabul edip Müslüman Oldular.

Bugünkü halk kültüründen de anlaşılıyorki Ahıska Türk’leriyle Posof,Ardahan,Artvin,Ardanuç,Şavşat,Yusufeli,Tortum,Uzundere,Narman ve Oltu halkı aynı köktendir.

Hakkında Sadri Haşimoğlu

Buna da bakabilirsiniz

İlk Türk Uçağını Yapan Vecihi Hürkuş’un Hikayesi

İlk sivil ve askeri uçağı yapan ilk özel havayolu şirketini kuran ve aynı zamanda ilk …

Bir yanıt yazın