Anasayfa / Dağarcık / Bilgi Demeti / Kars’ın Malakanları 2

Kars’ın Malakanları 2

Doğrusunu isterseniz Malakanlar bilinmeyen bir topluluktu, kerameti kendinden menkul bir sanatçı kızımız aynı cümlede ben Malakan’ım Kürt olduğum için Kürtçe konuşamıyorduk ayrıca ben Avşar soyundan gelme bir Türküm’ dediğinde duyduk Malakan ismini, bakalım malakanlar kimlermiş, ne yerler ne içerlermiş, nasıl yaşar neye inanırlarmış.


Yardımsever, akıllı insanlardı, dere kenarına su değirmenleri kurup un öğüttüler, kaz yetiştirdiler, ileri yöntem tarım ve hayvancılık uygulamalarına geçtiler, sabanda öküz yerine at kullanıp süt kalitesini arttırarak meşhur Kars Gravyerini ürettiler, bugün bile kullanılan, onlara ait birçok tarımsal yenilik, bölgenin kaderini değiştirmiştir, yardımsever olmalarına karşın, kendilerine dönük insanlardı.
Malakanlar (Rusça: Молокане), Rus Çarı Deli Petro´nun uygulamalarına karşı çıkarak oluşturulan, bir dinsel hareket ve yaşam tarzı olan Molokanizm’i bir hayat felsefesi olarak kabul eden insanlardır.
Molokanizm, Ortodoks Kilisesi’nden ayrılmış bir tarikattır.


28 Mart 1805 yılında başlayan bu ayrılış, 22 Mart 1809 yılına kadar sürdü.
Saratof ve Dambuğ bölgelerinde yaşayan Malakanlar o dönemlerde Ruslarla bir anlaşmazlığa düşerler, anlaşmazlığın neden malakanların inançları sonucu askerlik görevini yapmak istememeleridir, Malakanizm zorunlu askerlik hizmetini reddeden Hıristiyan tarikattır, büyük çoğunluğu, askerlik konusundaki bu duruşlarından ötürü 1921’de Türkiye’den ayrılarak SSCB’ne göç etmiş, kalan son 500 aile de 1962 yılında Türkiye’yi terk etmiştir, bugün büyük çoğunluğu Rusya ve Ermenistan’da yaşamakta olan bir topluluktur.


DİNİ İNANÇLARI:
Malakan dininin tabanının tarihsel olarak Rus köylülüğüne dayanmaktadır.
Malakanlar, her ne kadar kendilerini Hıristiyan inancı içerisinde tanımlasalar da, dinsel düşünce ve pratikleri pagan Rus inancıyla Eski Ahit’in sentezinden oluşuyor.
Malakanların Ortodoks Kilisesi’nden ayrılmalarında hem ekonomik hem de dini gerekçelerin birlikte rol oynadığı söylenebilir.
Ağır vergiler, serfliğin geliştirilerek kolektif köylerin dağıtılması vb, ekonomik gerekçeler iken; Rus Ortodoks Kilisesi’nin düşüncelerinin ve ritüellerinin Yunan Ortodoks Kilisesi’ne göre yeniden düzenlenmesi, dinlerinin emrettiği, Hıristiyan kardeşliği ilkesinin yaşatılmasına uygun olan cemaat sisteminin dağıtılması vb. de dinsel gerekçelerdir.


Malakanlarda, insanlardan ve doğadan bağımsız mutlak bir tanrı kavramı vardır.
Bu anlamda Malakanizm mistisizmden beslenen diğer mezheplerden farklı olarak tüm hayatlarını Tanrı yoluna adayan asketik hareketlere daha yakın durur.


Malakanlarda pasifizm ve akıl inancın temelinde yer alır ve kişisel kusursuzluğa ulaşmak için çalışmak en yüce erdem olarak kutsanır.
O Malakanlar’ la Kürt Malakan aşireti aynisi değildir, arada sadece isim benzerliği var.
Aşiret isimlerinin sonu genellikle an ile biter, Botan, Milan, Sefikan, Riswan, Etman, Xelikan gibi.

 

 

Hakkında Admin

Buna da bakabilirsiniz

Tutankamon’un laneti neydi?

Öyle bir şey yoktu. Bunu gazeteler uydurmuştur. 1922’de Howard Carter tarafından keşfedildiğinde, Tutankamon’un mezarına giren …

Bir cevap yazın