Anasayfa / Dağarcık / Bilgi Demeti / Muallak taşı nedir?

Muallak taşı nedir?

“Kudüs’teki mübarek taş” olarak bilinen muallak taşı, hem Müslümanlar hem de Yahudiler için oldukça önemli dini bir ögedir“Hacer-i Muallak” olarak da bilinen bu taş, anlam olarak asılı duran taş anlamına gelmektedir.

İnanış gereği Hz. Muhammed’in Miraç yapmaya çıktığında ayak bastığı ve hala üzerinde ayak izinin bulunduğu bu taş bu sebepten ötürü kutsal sayılmıştır. Günümüzde bu taş Kubbetüs Sahra’nın(Kubbet-üs Sahra olarak da geçmektedir) iç kısmında bulunmaktadır. Tek bir köşesinden destek alarak duran bu taş; 18 metrelik genişliğe ulaşabilmektedir. Yüksekliği de 1,5 metreliktir ve bulunduğu alanda kendisine aşağıdan bakıldığında sanki havada asılı duruyormuş gibi gözükmektedir.

Müslümanların yanında Yahudiler için de kutsal olan bu taş; onların arasında “başlangıç kayası” olarak adlandırılmaktadır. Onlara göre, Kudüs mabedinin merkezi bu kayayı çevreleyen binadır. Mesih’in dünyaya indiği süreçte insanları bu kayanın üzerine çıkarak yönlendireceği inancına sahiptirler.

Muallak taşı ile ilgili rivayetler

Muallak taşıyla alakalı dinler arasında söylenti olarak dönen bir kaç rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetler kısaca şu şekilde özetlenebilir;

1) Müslümanlar; Hazreti İbrahim’in oğlu olan İsmail’i bu taşın üzerine yatırarak kurban etmeye çalıştığına inanmaktadırlar.

2) Hazreti Süleyman’ın asasını bu taşa dayayarak hayatını kaybettiği, kendisiyle uğraşan cinlerin ise öldüğünü bu sebepten ötürü fark etmedikleri söylenmektedir. Durum böyle olunca, bir süre sonra bir kurt asayı ısırmaya çalıştığında asa kırılıp Hz. Süleyman yere düşünce öldüğü anlaşılır ve hepsi bir anda kaçışmaya başlamıştır. Bu kaçış esnasında da kayayı tam yerine koymadıklarından muallak taşının havada kaldığı iddia edilir.

3) Miraç gecesi olduğunda, Hz. Muhammed’in göğe yükseldiği esnada bu taşın da kendisiyle beraber göğe doğru kalkmaya başladığı ancak o an Hz. Muhammed’in kendisine “Dur” dediği ve taşın da Muhammed’in lafıyla, havaya kalkmasına vesile olan kudret arasında kaldığı söylenmektedir. Taşın isminin “Muallak taşı” olmasının sebebi de budur. Kayanın daha sonrasında yerine düştüğü ve bu alana da altın kubbeli caminin inşa edildiği söylenmektedir.

4) Ortaçağ döneminde Yahudiler ve Araplar arasında taşla alakalı yerinden oynayıp havaya kalktığına dair yaygın inanışlar bulunmaktadır. O dönemde Kadı Mucirettin isimli bir şahıs bir kitap yazmış ve bu kitabında Kudüslü bir Arap kişinin taşı havaya kaldırabildiğinden bahsetmiştir. Sonrasında Samuel ebn Davud isimli bir gezgin de 1641 yıllarında kaleme aldığı yazısında taşın sıklıkla havaya kalktığını ve halkın bu görüntüden(özellikle hamile kadınların) çok korktuğunu dile getirmiştir.

5) Hz. Muhammed’in yanına bineği Burak’la gelen Cebrail’in, daha sonra ortamdan ayrılınca aynı binekle Mescid-i Aksa’ya gittiği ve Burak’ı da bu taşa bağladığı söylenir.

Hakkında Admin

Buna da bakabilirsiniz

İskambil Kağıtlarındaki Şekillerin Anlamı Nedir ?

  Oyun kartlarının nerede ve ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. 7. ve 10. …

Bir cevap yazın