İkilikler

İkilikler
*
Türkü yine o türkü, sazlarda tel değişti,
Yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişti!

*
Kâbe'den maksat varmaktır yâra,
Kör gibi tapınma kuru duvara.

*
Mey'de Bektâşi göründüm, Ney'de oldum Mevlevî,
Meşrebim Mollâ-yi Rûmî, mezhebim Bektâşidir

*
Üstüne alma fakat dinle samur kürkçüyü sen,
Nasıl olsa kabahat sahibini terk etmez.

Hakkında Admin

Buna da bakabilirsiniz

Eşşolu

Ne için boş durursun Çalış eşşolu, eşşolu Yiyecek yok mu dedin ha Alış eşşolu, eşşolu …