İnsanlar sosyal hayata ne zaman geçtiler

Yazılı kaynakları bize kadar ulaşan en eski uygarlıklar Sümer, Eski Mısır gibi MÖ 4., 5. bin yıla dayanan devletler. Bununla birlikte elbette yazılı kaynaklardan binlerce yıl önce bile insanlar topluluklar halinde yaşıyorlardı. Ama o günlerden günümüze yazılı belge kalmadığı için sağlıklı bir tarih veremiyoruz. Bununla birlikte arkeologların bulguları çok daha eski toplumlara işaret ediyor. Söz gelimi MÖ 5500’lü yıllara tarihlenen Çatalhöyük insanoğlunun birlikte yaşadığı ilk yerleşim yerlerinden biridir. Yine de bu kadarı insanoğlunun birlikte yaşamaya başladığı tarih için çok geç bir dönemdir. Yerleşik hayata geçmeden önce de insanlar avcı-toplayıcı topluluklar oluşturuyorlardı. Böylece tarihimizi binlerce yıl daha geriye atabiliriz. Bu bağlamda görüyoruz ki insan, aslında başlangıcından beri toplumsal hayat sürüyor. Yalnızca kendi ailesi içinde yaşasa da, birkaç ailenin bir araya gelerek oluşturduğu klanlar, kabileler halinde yaşasa da insanlar sosyal canlılar.

Hakkında Oltulu

Bunu da okuyabilirsiniz

Buz tabakası niçin su yüzeyinde kalır?

Sular her zaman yüzeyden donarlar ve buz her zaman suyun üzerinde yüzer, dibe batmaz. Eğer …

Bir cevap yazın